SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Zapraszamy do zapoznania się z proponowanymi tematami szkoleń zamkniętymi i kontakt z Ośrodkiem Regionalnym FRDL.

Przykładowe obszary współpracy
KPA i INSTRUKCJA KANCELARYJNA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ROZWÓJ OSOBISTY
KADRY I PŁACE. SPRAWY PRACOWNICZE.
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ. PODATKI I OPŁATY LOKALNE.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
SZKOLENIA DLA RADNYCH
ORGANIZACJA I CYFRYZACJA PRACY URZĘDU
PPK w szkołach, przedszkolach i innych jednostkach oświatowych

W celu otrzymania szczegółowej oferty dostosowanej do potrzeb Państwa instytucji zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem Regionalnym FRDL.

Kontakt
Marcin Smala
wiceprezes zarządu
tel . 32 20698 43 wew. 30
marcin.smala@frdl.org.pl
Michał Wójcik
Dyrektor Ośrodka Regionalnego w Warszawie, Łodzi, Lublinie
tel . + 48 533 802 101
michal.wojcik@frdl.org.pl